Nacházíte se zde:Úvodní stránka > 3D návrhyPodmínky

Podmínky pro zpracování grafického návrhu


Ceník

Ceník slouží pro maloobchod a je platný od 1. 12. 2016. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Každá varianta je určena pouze pro jednu koupelnu (místnost). V případě požadavku grafického návrhu na více různých koupelen (místností) je třeba objednat návrh ve vybrané variantě pro každou koupelnu zvlášť. Pro případné dotazy nás kontaktujte na email studio@gres.cz nebo telefonicky +420 734 259 874.

Varianta1) Počet návrhů koupelny2) Počet úprav obkladů3) Pulty, niky a jiné přizdívky4) Počet pohledů5) Kladečský plánCena varianty vč. DPHPři odběru nad 15.000,- vč. DPH6) Finální podoba
Základní11ne4ne1 500 Kč0 Kč10
Foto12ano4ne2 150 Kč650 Kč5
Foto Expres11ano4ne2 650 Kč1 150 Kč2
Profi22ano5*ano2 950 Kč1 450 Kč5
Profi Expres11ano5*ano3 450 Kč1 950 Kč2

Příplatky7) Přímá konzultace s grafikem8) Další návrh koupelny9) Další úprava obkladu10) WC11) Kladečský plán12) Panorama 360°
Příplatek650 Kč/hod500 Kč200 Kč350 Kč1 000 Kč400 Kč

 

Poznámky k tabulce

1) Jednotlivé návrhy koupelny se mohou lišit sérií a skladbou obkladů, rozmístěním zařizovacích předmětů, nik a přizdívek. Půdorys zdí však musí zůstat zachován, jedná se totiž o návrh stejné koupelny a nikoliv jiné koupelny.
2) Dodatečná úprava obkladů z vybrané série. Jedná se o změnu skladby obkladů nebo barevného provedení v rámci jedné série obkladů. Nelze zde měnit uspořádání zařizovacích předmětů, nik a přizdívek, ani půdorysu koupelny.
3) Součástí varianty mohou být pulty (pro zasazení umyvadla), zděné niky, schody a přizdívky, které nejsou součástí instalací zařizovacích předmětů (např. van). Instalační přizdívky pro vany či záchody jsou součástí všech variant.
4) Vizualizace pohledů do koupelny z různých úhlů. Jeden pohled shora a další z rohů místností příp. pohled na složitější prvky koupelny. Ve variantě Profil a Profi Expres lze definovat jeden pohled navíc dle požadavků zákazníka (tj. 5 + 1 definovaný zákazníkem).
5) Kladečský plán slouží jako podklad pro zadavatele i obkladače. Další informace viz níže.
6) Finální podobu grafického návrhu, veškeré vizualizace a výstupy obdržíte na email uvedený při objednávce grafického návrhu nebo v tištěné podobě nejpozději do uvedené doby. Doba je uvedena v pracovních dnech.
7) Přímá konzultace s grafikem. Grafické návrhy koupelen zpracováváme přímo v prodejně. Jedná se o nejrychlejší způsob jak naplánovat Vaši koupelnu. Více informací viz níže.
8) Další návrh koupelny umožní u vybrané varianty návrhu využít další návrh koupelny navíc dle definice v odstavci 1) Počet návrhů koupelny.
9) V případě potřeby lze přiobjednat další úpravu obkladů koupelny k vybrané variantě návrhu. Úprava obkladů se týká úpravy v rámci jedné série obkladů, více v odstavci 2) Počet úprav obkladů.
10) V případě, že WC není součástí koupelny, ale je v oddělené samostatné místnosti, může být do návrhu koupelny zařazeno.
11) Pro variantu Foto lze doobjednat kladečský plán, který slouží jako podklad pro obkladače.
12) Interaktivní panoramatická vizualizace koupelny, která umožňuje pozorovateli volné otáčení pohledu v prostoru. K jejímu spuštění je nutné PC a připojení k internetu. Vzorovou ukázku naleznete na internetové adrese www.gres.cz.


Přímá konzultace s grafikem

Grafické návrhy koupelen připravujeme přímo v prodejně na adrese Jiráskova 4, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01. Před konzultací s grafikem si prosím domluvte termín na studio@gres.cz nebo telefonicky na čísle +420 734 259 874.
Jedná se o nejrychlejší způsob jak naplánovat Vaši koupelnu. V případě potřeby lze objednat přímou konzultaci s grafikem formou osobní schůzky, kdy budete moci řešit osobně s naším grafikem přímo v návrhovém programu Vaše nápady a požadavky. Projekt bude upravován ve Vaší přítomnosti. Tento příplatek se řeší hodinovou sazbou, kdy se započítává každá započatá půl hodina. Při řešení větších projektů přistupujeme k zakázce vždy individuálně dle domluvy se zákazníkem. Telefonická komunikace při přípravě projektu je samozřejmostí a je zdarma na čísle +420 734 259 874. Případné dotazy je možné zaslat na email studio@gres.cz.


Výpočet spotřeby a cenová kalkulace

Pro každou variantu grafického návrhu spočítáme spotřebu obkladů a dlažby. Obklady a dlažby prodáváme po celých baleních. Spotřeba obkladů a dlažby je vždy zaokrouhlena na celá balení směrem nahoru. Spotřebu počítáme vždy s ohledem na prořez. Při zpracování návrhu dbáme na výsledný vzhled koupelny. Při realizaci se rozmístění spár může lišit od návrhu. Spotřebu obkladů a dlažby je vždy nezbytné odsouhlasit si s obkladačem. Každý obkladač pracuje s jiným prořezem a spotřebou materiálu. Komunikaci usnadňuje zpracovaný kladečský plán koupelny. Více o kladečském plánu viz níže. Výpočet spotřeby následně slouží jako podklad pro přesnější celkovou kalkulaci zakázky. Zadavateli předáme kalkulaci ve formě přehledné cenové nabídky.


Kladečský plán

Kladečský plán slouží jako podklad pro zadavatele i obkladače. Je třeba si uvědomit, že grafické návrhy nejsou technickou dokumentací pro stavbu, jsou pouze pomocným prostředkem pro realizaci. Samotný kladečský plán usnadňuje a zrychluje komunikaci mezi zadavatelem a obkladačem. Výhodou kladečského plánu pro zadavatele je možnost kontroly skladby a pokládky obkladů dle grafického návrhu koupelny a to na úrovni rozložení prostoru na jednotlivé dvourozměrné plochy. Plán umožňuje přehledně promyslet a vyřešit každý detail před samotnou realizací díla a případně upřesnit spotřebu obkladů a dlažby. Spotřebu obkladů a dlažeb je nutné znát před závaznou objednávkou materiálu. Kladečský plán předáváme společně s grafickým návrhem koupelny a vypočtenou spotřebou materiálu buď v elektronické formě, nebo přehledně ve vytištěných deskách.


Objednávka grafického návrhu

Grafický návrh lze objednat emailem studio@gres.cz nebo telefonicky na +420 734 259 874. Grafický návrh lze objednat vyplněním formuláře pro objednání grafického návrhu a to osobně na prodejně nebo Vám formulář můžeme zaslat elektronicky. Formulář musí být pravdivě a správně vyplněný, musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro vytvoření grafického návrhu a musí být závazně podepsán zákazníkem. Pro zahájení grafických prací je nezbytná součinnost zadavatele při předání podkladů k projektu. Pro úplné objednání grafického návrhu je nezbytné uhradit částku za vybranou variantu grafického návrhu včetně částky za další objednané příplatky dle ceníku a to předem formou zálohy.


Podklady nezbytné pro zpracování grafického návrhu

Pokud nebudou předány veškeré informace, nemůžou být zahájeny práce na projektu. Podklady budou zkontrolovány naším grafikem při zpracování základního půdorysu místnosti. Pro odladění předaných podkladů je nezbytná součinnost zadavatele s grafikem.


Úhrada grafického návrhu

Částka za objednanou variantu grafického návrhu se hradí při objednání této služby, ještě před započetím prací. Platbu lze provézt v hotovosti či platební kartou přímo na prodejně, nebo převodem z účtu. Hradí se vždy plná cena varianty. V případě, že zákazník odebere zboží dle grafického návrhu v hodnotě nad 15 tisíc Kč včetně DPH, je mu při odběru zboží vrácena částka 1 500 Kč. V opačném případě nejsme povinni částku vrátit.
Příplatky ke grafickým návrhům se hradí při objednání příplatku ke grafickému návrhu. Služba přímé konzultace s grafikem se hradí ihned po skončení konzultace dle její délky trvání. Počítá se vždy každá započatá půlhodina. Příplatky nejsou vratné a lze je uhradit buď na prodejně v hotovosti nebo platební kartou, nebo převodem z účtu.


Předání grafického návrhu

Výstupem grafického návrhu koupelny jsou vizualizace (pohledy do koupelny), okótovaný půdorys místnosti, soupis spotřeby materiálu, cenová nabídka a kladečský plán (pouze u varianty Profi a Profi Expres, případně po objednání příplatku Kladečský plán). U varianty Profi a Profi Expres jsou navíc všechny výstupy profesionálně zpracovány pro vytištění.
Všechny uvedené výstupy jsou předávány buď elektronicky na email uvedený ve formuláři pro objednání grafického návrhu, nebo na žádost zákazníka předány v tiskové podobě a to osobně na prodejně. Ve variantě Profi a Profi Expres jsou tištěné výstupy zatříděny a předávány v deskách pro další prezentaci.


Doplňující a upřesňující podmínky

 

Objednat 3D grafický návrh


Vystavujeme pro Vás obklady a dlažby, kompletní koupelny

U nás si vyberete. V prodejně vystavujeme širokou nabídku keramických obkladů a dlažby. Víme, že Váš čas je drahý, proto Vám nabízíme možnost sjednat si termín pro návrh kompletní koupelny. Ve sjednanou hodinu se Vám bude věnovat náš odborný prodejce a pomůže Vám společně sestavit Váš návrh koupelny. 

Máte dotaz? Napište nám

Nebo volejte (+420) 494 377 938